De razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) houden de gemoederen flink bezig. Nu deze technologie ineens zo toegankelijk is geworden voor een breed publiek, worden we geconfronteerd met de onstuitbare opmars van AI en de ingrijpende (juridische) gevolgen daarvan. Pictoright hoort van de aangeslotenen graag hoe zij denken over de ontwikkelingen op dit gebied.

Wanneer we het hier over AI hebben gaat het over de zogenaamde ‘generatieve AI’: algoritmes die op basis van een (simpele) tekstopdracht zelf iets nieuws kunnen genereren. Daaronder valt bijvoorbeeld ChatGPT, die op basis van een geschreven opdracht een tekst kan produceren (text-to-text), maar ook de AI-systemen die zo’n opdracht – een ‘prompt’ – kunnen omzetten in een beeld (text-to-image). De meest bekende voorbeelden hiervan zijn Dall-e, Midjourney en Stability AI. Deze vrij toegankelijke online AI-systemen kunnen op grote schaal worden gebruikt voor het creëren van afbeeldingen.

Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Alvast bedankt voor je deelname.

 

Enquete Auteursrecht en AI

1. Wat is je leeftijd?
2. Binnen welke maakdiscipline ben je actief? [meerdere opties mogelijk]
3. Hoe ben je bij deze enquete terechtgekomen?
4. Hoe goed ben je op de hoogte van de recente ontwikkelingen op het gebied van generatieve AI? (AI-systemen die op basis van een opdracht geheel nieuwe content kunnen genereren, zoals maar niet beperkt tot ChatGPT, MidJourney, Dall-E).
5. Maak je gebruik van AI-programma's binnen je kunstpraktijk?
6. Heeft de ontwikkeling op het gebied van generatieve AI invloed op je kunstpraktijk?
7. Zo ja, welk effecten heeft AI zijn nu al op je kunstpraktijk? [meerdere opties mogelijk]
8. AI-systemen worden “getraind” op basis van gigantische hoeveelheden data. Hieronder bevinden zich ook grote hoeveelheden afbeeldingen van het internet, waaronder ook afbeeldingen die (nog) auteursrechtelijk beschermd zijn. Ben je hiervan op de hoogte?
9. Wat vind je ervan dat AI-systemen worden getraind op basis van grote hoeveelheden online beschikbaar (en mogelijk auteursrechtelijk beschermd) materiaal?
10. Als er een mogelijkheid zou zijn om actie te ondernemen tegen AI-ontwikkelaars met betrekking tot jouw werk dat online aanwezig is en mogelijk gebruikt wordt om AI te trainen, wat zou je dan willen doen?
11. Sommige AI-ontwikkelaars stellen een rechtenvoorbehoud (een zogenaamde “opt-out”) te zullen respecteren. Ben je hiermee bekend en zo ja, heb je hier al gebruik van gemaakt?
13. Sommige generatieve AI-programma’s kunnen een werk maken “in de stijl van” een beeldend kunstenaar. Wat vind je daarvan?
14. Zie je AI als een bedreiging of als een kans voor beeldend makers?
15. Wat zie je als de belangrijkste bedreigingen van AI binnen je praktijk? (kies max 3 opties)
16. Wat zie je als de belangrijkste voordelen van AI binnen je praktijk? (kies max 3 opties)
17. Waar maak jij je (als het over je vak gaat) op dit moment het meeste zorgen over in relatie tot AI? (kies max 2 opties)