Pictoright Fonds

Via het Pictoright Fonds kun je aanspraak maken op gelden die beschikbaar zijn voor sociale, culturele en educatieve doeleinden in relatie tot de door Pictoright vertegenwoordigde disciplines. Deze zogeheten SoCugelden komen uit de opbrengst van collectieve rechten (leenrecht, thuiskopievergoeding e.d.) die Stichting Pictoright voor beeldmakers incasseert.

Deadlines voor aanvragen 2020

  • 13 september
  • 8 november

Bij eventuele vragen over de procedure en/of jouw specifieke aanvraag adviseren wij je om ruim voor de deadline contact met ons op te nemen, zodat er voldoende tijd is om hierop te reageren. Wij streven ernaar om binnen 5 weken na het verstrijken van de deadline over de uitkomst te informeren.

klik hier voor een impressie van de door het fonds ondersteunde projecten en initiatieven in 2018 en 2019 (niet volledig).

X

Voor wie is het fonds bedoeld?

Organisaties die projecten ontwikkelen met toegevoegde waarde voor één of meer van de disciplines ontwerp/illustratie, fotografie en beeldende kunst.

Onderwijsinstellingen voor één of meer van de disciplines ontwerp/illustratie, fotografie en beeldende kunst.

Voor wat voor soort projecten kan ik een aanvraag doen?

Projecten die een sociaal, cultureel of educatief doel hebben en die bestemd zijn voor een brede groep beeldmakers in één of meer van de disciplines ontwerp/illustratie, fotografie en beeldende kunst komen voor financiering in aanmerking.

Wat voor soort projecten komen niet in aanmerking?

Projecten die andere doelgroepen en/of doelstellingen dan de genoemde bedienen. Projecten ten behoeve van of over individuele beeldmakers komen in de regel niet voor financiering vanuit het Pictoright Fonds in aanmerking, tenzij deze van groot belang voor de desbetreffende discipline zijn en de aanvrager dit belang voldoende onderbouwt.