Pictoright Fonds

Via het Pictoright Fonds kun je aanspraak maken op gelden die beschikbaar zijn voor sociale, culturele en educatieve doeleinden in relatie tot de door Pictoright vertegenwoordigde disciplines. Deze zogeheten SoCugelden komen uit de opbrengst van collectieve rechten (leenrecht, thuiskopievergoeding e.d.) die Stichting Pictoright voor beeldmakers incasseert.

Deadlines voor aanvragen 2023:

  • 12 februari
  • 9 april
  • 21 mei
  • 6 augustus
  • 17 september
  • 22 oktober

Bij eventuele vragen over de procedure en/of jouw specifieke aanvraag adviseren wij je om ruim voor de deadline contact met ons op te nemen, zodat er voldoende tijd is om hierop te reageren. Wij streven ernaar om binnen 7 weken na het verstrijken van de deadline over de uitkomst te informeren.

klik hier voor een impressie van de door het fonds ondersteunde projecten en initiatieven (niet volledig).

X

Voor wie is het fonds bedoeld?

Organisaties die projecten ontwikkelen met toegevoegde waarde voor één of meer van de disciplines ontwerp/illustratie, fotografie en beeldende kunst.

Onderwijsinstellingen voor één of meer van de disciplines ontwerp/illustratie, fotografie en beeldende kunst.

Voor een aanvraag bij het Pictoright Fonds is het niet noodzakelijk dat je een rechtspersoon bent.

Voor wat voor soort projecten kan ik een aanvraag doen?

Projecten die een sociaal, cultureel of educatief doel hebben en die bestemd zijn voor een brede groep professionele beeldmakers in één of meer van de disciplines ontwerp/illustratie, fotografie en beeldende kunst komen voor financiering in aanmerking.

Bijvoorbeeld:

Organiseer je een seminar voor professionele beeldmakers waarbij er mogelijkheden zijn voor kennisuitwisseling, ontmoeting en/of netwerken dan kan dit in aanmerking komen.

Randprogrammering met als doelgroep professionele beeldmakers behorende bij een tentoonstelling kan, afhankelijk van de aard, in aanmerking komen.

Wil je een publicatie maken gericht op één beeldmaker wiens werk en werkwijze van groot belang zijn (geweest) voor de beroepsgroep dan kan deze in aanmerking komen.

Wat voor soort projecten komen niet in aanmerking?

Projecten die andere doelgroepen en/of doelstellingen dan de genoemde bedienen. Projecten ten behoeve van, door of over individuele beeldmakers komen in de regel niet voor financiering vanuit het Pictoright Fonds in aanmerking, tenzij deze van groot belang voor de desbetreffende discipline zijn en de aanvrager dit belang voldoende onderbouwt.

Bijvoorbeeld:

Werk je als beeldmaker samen met enkele andere beeldmakers om tot een gezamenlijk werk of tentoonstelling te komen dan valt dit niet binnen de richtlijnen van het Pictoright Fonds.

Tentoonstellingen vallen in de regel buiten de richtlijnen van het Pictoright Fonds.

Wil je een publicatie maken gericht op één of een aantal beeldmaker(s) dan komt dit niet in aanmerking.

 

Twijfel je of jouw project in aanmerking komt voor een bijdrage uit het Pictoright Fonds? Neem gerust contact op via fonds@pictoright.nl of 020 – 589 18 60.