Pictoright Fonds

Via het Pictoright Fonds kun je aanspraak maken op gelden die beschikbaar zijn voor sociale, culturele en educatieve doeleinden in relatie tot de door Pictoright vertegenwoordigde disciplines. Deze zogeheten SoCugelden komen uit de opbrengst van collectieve rechten (leenrecht, thuiskopievergoeding e.d.) die Stichting Pictoright voor beeldmakers incasseert.

Deadlines voor aanvragen 2023:

  • 12 februari
  • 9 april
  • 21 mei
  • 6 augustus
  • 17 september
  • 22 oktober

Bij eventuele vragen over de procedure en/of jouw specifieke aanvraag adviseren wij je om ruim voor de deadline contact met ons op te nemen, zodat er voldoende tijd is om hierop te reageren. Wij streven ernaar om binnen 7 weken na het verstrijken van de deadline over de uitkomst te informeren.

klik hier voor een impressie van de door het fonds ondersteunde projecten en initiatieven (niet volledig).

X

Over het Pictoright Fonds

Het Pictoright Fonds stelt zich ten doel ondersteuning te bieden aan een stevige beroeps- en kennisbasis voor beeldmakers uit één of meerdere van de door Pictoright vertegenwoordigde disciplines; ontwerp/illustratie, fotografie en beeldende kunst.

Na incasso van de collectieve rechten, en voorafgaand aan de uitkering daarvan, wordt er per kalenderjaar een inhouding van 10% gedaan bestemd voor de SoCu bestedingen welke verdeeld worden via het Pictoright Fonds. Van dit bedrag is 50% beschikbaar voor ondersteuning van de activiteiten van de relevante en representatieve beroepsorganisaties voor beeldmakers. De rest van het bedrag is beschikbaar voor aanvragen vanuit het werkveld die voldoen aan de richtlijnen en voorwaarden zoals te vinden op de website en in het Pictoright Fonds reglement.

De SoCugelden worden als volgt verdeeld over de verschillende disciplines:

  • ontwerp/illustratie 46,75%
  • fotografie 46,75%
  • beeldende kunst 6,5%.

Organisatie:

Bureau

manager Pictoright Fonds
Marije Kaashoek

medewerker Pictoright Fonds
Bianca Nieuwenhoven
Julia Soede

e-mail fonds@pictoright.nl

telefoon 020 589 1860

 

Leden adviescommissie

Rita van Hattum, adjunct directeur BNO – Ontwerp/Illustratie
Annabel Keijzer, illustrator – Ontwerp/Illustratie
Suzanne Henning, directeur DuPho – Fotografie
Robert Vos, jurist – Fotografie
Paul Dikker, beeldend kunstenaar – Beeldende Kunst
Katrin Korfmann, beeldend kunstenaar – Beeldende Kunst